NL-ATSA lidmaatschap

Lid worden van NL-ATSA kan op twee manieren.
Bent u al lid van de moederorganisatie ATSA? Stuur dan de bevestiging van uw ATSA lidmaatschap naar info@nl-atsa.org onder vermelding van ‘lidmaatschap NL-ATSA los’ en maak de contributie van €15 per jaar over op rekening NL83 INGB 0004 4791 50 ten name van NL-ATSA te Utrecht onder vermelding van ‘NL-ATSA lid los’ en uw voorletters en achternaam (dus bij de omschrijving/mededeling bijvoorbeeld: NL-ATSA lid los, J. Jansen). Zodra je we uw betaling ontvangen hebben, bent u lid van NL-ATSA.

Bent u nog geen lid van moederorganisatie ATSA? Dan kunt u zich via de NL-ATSA bij beide verenigingen tegelijk inschrijven. Volg daartoe de instructies op het inschrijvingsformulier (zie onderaan de pagina de link naar het inschrijfformulier). Wanneer u uw ATSA lidmaatschap via NL-ATSA aanvraagt, zijn beide lidmaatschappen aan elkaar gekoppeld. De betaling van het ATSA lidmaatschap zal dan ook via de NL-ATSA verlopen. Bij opzegging zullen beide lidmaatschappen tegelijk worden beëindigd. Een gecombineerd ATSA/NL-ATSA lidmaatschap kost €175 per jaar, in sommige gevallen is een gereduceerd tarief van €50 per jaar mogelijk.

De moederorganisatie ATSA kent verschillende soorten lidmaatschap. Lees eerst onderstaande beschrijvingen zorgvuldig door en bepaal welk lidmaatschap het beste bij uw situatie past.

Gewone lidmaatschappen
Een klinisch lid heeft tenminste een master’s diploma/doctoraal diploma op het gebied van gedragswetenschappen en tenminste 2000 uur ervaring in het klinisch werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (diagnostiek, risicotaxatie, behandeling).

Een onderzoekslid heeft tenminste een master’s diploma /doctoraal diploma op het gebied van gedragswetenschappen en tenminste 2000 uur ervaring in het doen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een klinisch en onderzoekslid heeft tenminste een master’s diploma /doctoraal diploma op het gebied van gedragswetenschappen en tenminste 2000 uur ervaring in het klinisch werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (diagnostiek, risicotaxatie, behandeling) en tenminste 2000 uur ervaring in het doen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een professioneel lid heeft tenminste 2000 uur werkervaring met betrekking tot de preventie van zedendelicten en/of het begeleiden van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Buitengewone lidmaatschappen
Een buitengewoon klinisch lid heeft tenminste een master’s diploma /doctoraal diploma op het gebied van gedragswetenschappen en minder dan 2000 uur ervaring in het klinisch werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (diagnostiek, risicotaxatie, behandeling), of heeft een bachelor’s of gelijkwaardig diploma op het gebied van gedragswetenschappen en ervaring in het klinisch werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (diagnostiek, risicotaxatie, behandeling), of is werkzaam met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (bv. reclasseringsmedewerkers en sociotherapeuten).

Een buitengewoon onderzoekslid heeft tenminste een master’s diploma/doctoraal diploma op het gebied van gedragswetenschappen en minder dan 2000 uur ervaring in het doen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, of heeft een bachelors of gelijkwaardig diploma op het gebied van gedragswetenschappen en ervaring in het doen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, of is werkzaam met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een geaffilieerd lid werkt in een werkveld dat gelieerd is aan de forensische seksuologie (bijvoorbeeld in traumabehandeling) of in een werkveld dat niet gericht is op de behandeling of begeleiding van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld een penitentiaire inrichting). Leden met de juiste kwalificaties worden in principe aangemoedigd om gewoon of buitengewoon ATSA lid te worden. Voor mensen die wel de juiste kwalificaties hebben, wel graag bij de NL-ATSA betrokken willen zijn, maar geen meerwaarde zien in het volwaardig lidmaatschap van de ATSA, kan een uitzondering gemaakt worden. Geaffilieerde leden zullen niet het tijdschrift Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment ontvangen. Ook kunnen ze geen deel uitmaken van e-maildiscussie groep ‘The list serve’ en kunnen ze niet deelnemen aan de werkgroepen van de ATSA. Ze kunnen wel lid worden van de NL-ATSA en in aanmerking komen voor alle daarbij behorende voordelen.

Een student lid is geregistreerd als student voor een opleiding die als basis kan dienen voor het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar of het begeleiden/behandelen van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van lidmaatschap is een kopie van de studentenpas nodig en een bewijs van inschrijving van de opleiding. Studentleden komen in aanmerking voor dezelfde voordelen als gewone en buitengewone leden. Gemotiveerde studenten kunnen in aanmerking komen voor een volledig door NL-ATSA gesubsidieerd lidmaatschap.

button-inschrijven