Activiteiten

De activiteiten van NL-ATSA richten zich op het verspreiden en toepassen van internationale kennis en ervaring in Nederlandstalig gebied én het stimuleren van terugkoppeling van hier opgebouwde kennis en ervaring naar het internationale veld.

Symposia

Werkgroepen

Training

Publicaties