Werkgroep preventie

De werkgroep preventie werd in 2017 opgericht met als doelstelling een definiëring van primaire, secundaire en tertiaire plegerpreventie inzake seksueel (kinder)misbruik op te stellen. Door in kaart te brengen wat voorhanden is in binnen- en buitenland wil NL-ATSA een overzicht krijgen van goede primaire preventie-initiatieven gericht op potentiële plegers van seksueel misbruikgedrag.

In een tweede fase wil de werkgroep (beleids-)aanbevelingen formuleren en zal de werkgroep – door in te zetten op preventie van plegerschap – een aantal engagementen opnemen om seksueel misbruik in België en Nederland te voorkomen.

De werkgroep preventie heeft een factsheet opgesteld betreffende de visie van NL-ATSA omtrent de preventie van seksueel misbruik. Heeft u vragen of wenst u ondersteuning van NL-ATSA bij het uitwerken van een integraal preventieprogramma ter preventie van daderschap? Contacteer de preventiewerkgroep van NL-ATSA via minne.deboeck@uza.be

Leden van de werkgroep

Jules Mulder – Stop it Now! Nederland, forensisch psycholoog

Minne De Boeck – Criminoloog Universitair Forensisch Centrum, Stop it Now! Vlaanderen

Therese Bravenboer – EFT behandelaar, voorzitter Stichting Revief

Christina Clark – Steunpunt Algemeen Welzijnswerk