Lidmaatschap

Bent u lid van moederorganisatie ATSA?

Stuur dan de bevestiging van uw ATSA lidmaatschap naar info@nl-atsa.org onder vermelding van ‘lidmaatschap NL-ATSA los’ en maak de contributie van €15 per jaar over op rekening NL83 INGB 0004 4791 50 ten name van NL-ATSA te Utrecht onder vermelding van ‘NL-ATSA lid los’ en uw voorletters en achternaam (dus bij de omschrijving/mededeling bijvoorbeeld: NL-ATSA lid los, J. Jansen). Zodra we uw betaling ontvangen hebben, bent u ook lid van NL-ATSA.

Bent u nog geen lid van moederorganisatie ATSA?

Dan kunt u zich rechtstreeks bij ATSA inschrijven via deze link.